Beschrijving

De (moderne) mens is gewend om te kijken en te denken vanuit afgescheidenheid: een wereld van ik en jij en wij en zij. Van vriend en vijand. Een wereld waarin het lastig blijkt onze onderlinge problemen ‘duurzaam’ op te lossen.
De meest recente (grensverleggende) wetenschap doet een ander licht op het geheel schijnen.
De inhoud van dit boekje doet op speelse wijze de huidige wetenschappelijke kennis versmelten met dat wat in de oudheid al bekend was en in de oude wijsheid tradities staat beschreven. Het zou wel eens het geheim van de smid kunnen zijn waarmee de oplossing is gevonden voor de problemen waar de moderne mens mee geconfronteerd wordt.
Als we dat geheim tenminste willen omarmen en in de praktijk brengen…